APK

Bij de Algemene Periodieke Keuring (APK) wordt de auto getest op veiligheid en milieueisen. Zo moeten de remmen goed zijn en mag de auto niet teveel vervuilende stoffen uitstoten. De APK is in heel Europa verplicht.


Wij zijn een RDW erkend garagebedrijf en mogen deze autokeuring uitvoeren. Wij zijn herkenbaar aan een oranje sticker waarop staat: RDW erkend.


Hoe vaak APK?

Hoe vaak een auto gekeurd moet worden, hangt af van de brandstof waarop de auto rijdt, hoe zwaar de auto is en wanneer de auto voor het eerst op de weg is toegelaten:

Eerste keer op de weg na 1 januari 2005: Benzine/elektromotor: eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer na 2 jaar, daarna elk jaar. Diesel, gas of anders: eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar.

Eerste keer op de weg vóór 1 januari 2005: Alle brandstoffen: eerste APK na 3 jaar, daarna elk jaar.

Voertuig ouder dan 30 jaar: Alle brandstoffen: eens per 2 jaar APK. Voor het eerst op de weg vóór 1 januari 1960: Alle brandstoffen: geen APK-plicht.

Autobezitters ontvangen een herinnering voor de APK van de RDW. Ze blijven wel zelf verantwoordelijk voor het ook echt laten keuren van de auto.

APK Frequentie schema


APK voor auto’s ouder dan 30 jaar

Is uw voertuig ouder dan 30 jaar dan hoeft deze nog maar eens per 2 jaar gekeurd te worden. Dit geldt alleen als het voertuig na 2008 gekeurd is. Voertuigen van voor 1960 zijn vrijgesteld van de APK-plicht.

APK Keuren tot twee maanden vooraf

U kunt uw voertuig laten keuren tot twee maanden voor de aanstaande APK vervaldatum. De oude vervaldatum wordt, afhankelijk van de keuringsfrequentie, met 1 of 2 jaar verlengd. Wordt uw voertuig meer dan twee maanden voor de APK vervaldatum gekeurd, dan krijgt uw voertuig op de dag van keuren een nieuwe APK-vervaldatum.

Uitstel van APK keuring

Het is niet mogelijk uitstel te verlenen op de APK keuring. Als u niet voldoet aan de keuringsplicht, kunt u de geldigheid van uw kentekenbewijs laten schorsen.